De veiligheidscommissie biedt door het publiceren van onderzoeksrapporten de gelegenheid om van deze ongevallen te leren. We hopen dat zo herhaling voorkomen wordt.