De veiligheidscommissies van de afdelingen schermvliegen en deltavliegen werken onderling samen en met de europese zusterorganisaties. Deze zusterorganisaties zijn verenigd in de EHPU (European Hanggliding and Paragliding Union). Een van de samenwerkingsresultaten is de uniforme EHPU voorvalmelding. Deze in 2013 nieuw opgezette database heeft de veldnamen zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de "EURO Incident Data Template" om uitwisseling van gegevens te vereenvoudigen. Zodoende kunnen de veiligheidscommissies in de diverse landen in hun eigen taal alle europese voorvallen geanonimisserd inzien. Ook worden fabrikanten van het vliegmateriaal automatische geinformeerd indien er veiligheidsproblemen zijn die betrekking hebben op het vliegmateriaal.

Naast de samenwerking in EHPU verband heeft de veiligheidscommissie een nauwe band met de DHV (Deutsche Hangeleiterverband e.V.). Eventuele voorvallen die terug te voeren zijn op technisch problemen met het vliegmateriaal, worden voor nader onderzoek zo snel mogelijk doorgespeeld aan het technisch bureau van de DHV. Dat kan resulteren in de bekende Safety Notifications van de DHV.

De veiligheidscommissies hebben ook een band met de Luchtvaartpolitie. Bij ernstige ongevallen met schermzweeftoestellen en deltavliegtoestellen kan de Luchtvaartpolitie een beroep doen op de technische kennis van de veiligheidscommissies.