Iedereen wil zo veilig mogelijk vliegen. Daarom oefenen we en ontdekken we door schade en schande hoe we onze veiligheid kunnen vergroten. Om niet voortdurend schade en schande op te lopen, leren we ook van de fouten van anderen. Dat kan alleen als iedereen die een ongeval of bijna-ongeluk meemaakt, zijn ervaringen deelt. Laten we ons als afdeling gedragen als een ezel die zich niet twee keer aan dezelfde steen wil stoten!

Een eerste stap voor een succesvolle aanpak van de veiligheid van een aktiviteit is het bepalen hoe het met die veiligheid staat. Ook in de vliegerij baseer je elk initiatief om de veiligheid te verbeteren op informatie die je beschikbaar hebt over ongelukken en incidenten. Dit principe is heel logisch en heeft zich bewezen in de luchtvaart. We kunnen niet pretenderen iets aan de veiligheid te doen als we geen beeld hebben van veiligheidsproblemen die in onze sport spelen.

In het Reglement Schermvliegen en Deltavliegen kan je lezen dat het melden van voorvallen verplicht is. Toch wordt maar zelden iemand er echt op aangesproken om een voorval te melden. En dat past ook niet echt bij onze sport. Scherm- en deltavliegen is typisch een bezigheid waarbij eigen verantwoordelijkheid een hoofdrol speelt. Een ongeluk of schade is al vervelend genoeg. Maar het moet wel duidelijk zijn dat je je eigen vliegveiligheid niet los kan zien van de veiligheid van de schermvliegsport in het algemeen. Sterker nog, misschien kan als gevolg van jouw incident iets gedaan worden wat de kans verkleint dat een ander het overkomt. Maar dan moeten we wel weten wat er gebeurd is! Op basis van de analyses van voorvallen kunnen we lering trekken uit vliegmateriaal, omstandigheden, vliegtechniek of besluiten. Die informatie wordt dan ook gepubliceerd, natuurlijk zonder de piloot te identificeren die een voorval heeft gemeld, want daar gaat het niet om.

Dus meld voorvallen en werk op die manier mee aan de veiligheid van het vliegen! Het voorvallenregistratieformulier kan uitsluitend digitaal worden verstuurd door op de knop verzenden te klikken als de pagina's zijn ingevuld. Je kunt een kopie van de melding voor jezelf uitprinten.

Probeer de melding zo volledig mogelijk in te vullen. Wat je niet weet, hoef je niet in te vullen. De veiligheidscommissie kan mogelijk om additionele informatie vragen.

De leden van de veiligheidscommissie zijn de enigen die je gegevens bekijken en beoordelen. Zij gebruiken die gegevens als basis voor het bepalen van eventuele akties die kunnen bijdragen aan het verhogen van de vliegveiligheid, zoals publicaties over zaken die mis kunnen gaan. Bovendien wordt er eens per jaar verslag gedaan van de voorvallenregistratie. Uiteraard worden daarin geen gegevens gepubliceerd die rechtstreeks verwijzen naar de piloot die het ongeval heeft meegemaakt of gezien.


Datum Mededeling
10  2015 Tijdens de gebruikelijke jaarlijkse dagen dat noodschermen worden gegooid en gerepacked is onlangs een potentieel probleem met harnassen geconstateerd.

Sommige harnasontwerpen hebben ritstunnels in plaats van klittebandtunnels voor het afdekken van de bridles van het noodscherm. Deze ritssluitingen hebben geen actieve "runner" voor het openen en sluiten van rits. Bij het werpen van het noodscherm wordt de ritstunnel automatisch opengetrokken door de bridle.

Afhankelijk van de constructie van de montage van de rits, kan het openen van de rits worden geblokkeerd. Dit gebeurt met name als het onderste deel van de rits niet is vastgestikt aan het harnas. De bridle kan dan naast de rits schieten en blijft het aan het stiksel van de rits hangen. De piloot zal dan niet meer rechtstandig aan noodscherm kunnen landen.

Het probleem wordt momenteel door de DHV en fabrikanten onderzocht.

Datum Nieuwsbericht
6  2015 Een aantal melders van voorvallen heeft problemen geconstateerd met het invullen van een EHPU voorvalmelding. Tijdens het invullen, bij het wisselen van pagina verdwijnt soms de ingevulde informatie. Nader onderzoek leert dat het gebeurt als er met een Ipad wordt gewerkt. De ontwikkelaars van de voorvalmeldingensite hebben dit nader onderzocht maar vooralsnog geen oorzaak kunnen vinden.

Mocht je problemen hebben met het invullen, probeer het dan eens met een laptop of desktopcomputer en meld ons dat. Dan kan de veilgheidscommissie nader actie ondernemen.