gegevens
Datum ongeval
Tijdstip ongeval
Startmethode
Land vliegstek
Omschrijving letsel Ongecompliceerde breuk van het Spaakbeen links nabij het polsgewricht
Omschrijving voorval Vervolgend werd de cursist weggestart. Zijn start verliep probleemloos. Direct na het loskomen kreeg hij de aanwijzing: “iets minder afremmen” welke aanwijzing hij direct opvolgde. Hij vloog daarna goed weg, het scherm stond goed en volledig ongestoord boven hem. Hij maakte echter na de start nauwelijks hoogte. Aan het scherm was niets te zien, de piloot handelde geheel volgens de gewenste procedure, maar het scherm steeg nauwelijks. Aan het einde van de starthelling staan enkele, niet bijzonder hoge bomen. Het werd duidelijk dat de cursist daar niet, zoals normaal zou zijn, ruim over heen zou vliegen. Hij kreeg de aanwijzing: “zoek het gat op”. Ook die aanwijzing volgde hij op. Het bijsturen veroorzaakte, zoals verwachtbaar, een iets grotere daling. Ook na het opzoeken van de laagste plek in de bomenrij, bleek het onvermijdelijk dat hij de boomtoppen raakte. Na met een aantal boomtoppen in aanraking te zijn gekomen, besloot de cursist de takken van de eerstvolgende boom beet te grijpen. Het scherm, dat toch al sterk was afgeremd kwam volledig tot stilstand en op een afstand van omstreeks 150 m van de start, viel de cursist langs de boom een aantal meters naar beneden en belande op de rand van de daar onder lopende weg.