gegevens
Datum ongeval
Tijdstip ongeval
Startmethode
Land vliegstek
Omschrijving letsel geen
Omschrijving voorval Nieuwe Zwiep-2-release desintegreert volledig tijdens liertrek. Piloot ca. 95 kg / scherm L / trekkracht lier tijdens incident ca. 100 kg / hoogte ca 200 meter / piloot vliegt recht op lier af / rustige condities met lichte thermiek. Tijdens normale enkelvoudige trek waarbij piloot recht op de lier afvliegt (geen zijdelingse krachten op release) desintegreert release spontaan en volledig. Boven- en onderplaat raken los van elkaar en release valt in onderdelen uiteen. Door de spanning op de lierkabel gebeurt dit met enig geweld. Aangezien dit op behoorlijke hoogte gebeurt boven open terrein met gewas, zijn geen van de onderdelen teruggevonden. Een aantal onderdelen botst eerst tegen piloot en helm, maar omdat de piloot een integraalhelm op heeft loopt hij geen letsel op. Release was vrijwel nieuw en werd voor zover mij bekend deze dag voor het eerst gebruikt. Vr het incident was het al een aantal vluchten zonder voorvallen gebruikt. Dit is om een aantal redenen een zeer verontrustend incident. 1. Dit type release is redelijk zwaar van constructie en van grote hoogte vallende onderdelen kunnen ernstig letsel veroorzaken aan personen of schade veroorzaken aan materialen op de grond. 2. Een dergelijk veiligheidsmiddel dat zonder extreme belasting spontaan uiteen valt kan bij gebruik gevaarlijk zijn. In het bijzonder in de eerste fase van de liertrek. 3. Gebruik van dergelijke release's wordt vanwege de toenemende populariteit van traplieren, bij verschillende lierclubs zelfs verplicht gesteld en in steeds grotere aantallen verkocht. 4. Volgens verklaring van de piloot is de release door de producent, c.q. nederlandse hoofdleverancier, 3 weken geleden aan hem verkocht zonder handleiding en zonder dat de release op zijn gewicht was afgesteld. Het was hem bij levering door de leverancier niet bekend gemaakt dat de release op het pilootgewicht dient te worden afgesteld (al staat dit wel in de beperkte informatie die op de site van de leverancier is te vinden). Voor zover mij bekend is dit type release niet aan een officile technische- of veiligheidskeuring onderworpen (DHV/TV/EN/NEN). Een spoedig en volledig onderzoek van zowel de veiligheids commissie als de technische commissie lijkt hier op zijn plaats, mogelijk zelfs voorafgegaan door een waarschuwingsbericht aan gebruikers. Het lijkt raadzaam alle typen, op dit moment gebruikte en leverbare, release's die automatisch openen o.i.v. een vooraf ingestelde zijdelingse kracht, in een onderzoek te betrekken.