gegevens
Datum ongeval
Tijdstip ongeval
Startmethode
Land vliegstek
Omschrijving letsel geen
Omschrijving voorval Cursist zet scherm op, remt netjes aan, scherm blijft boven piloot staan maar piloot maakt niet al te veel vaart. Na een paar drentel pasjes komt piloot los van de helling en vliegt rechtdoor. Piloot zakt relatief hard, +/- gelijk aan het verloop van de helling. Onder aan de start staan bomen waar je normaliter redelijk makkelijk overheen komt. Omdat nu de piloot erg laag zit en mogelijk niet over de bomen kan vliegen krijgt de piloot de instructie “landen”. De piloot reageert hierop door de flairen waarna het scherm tijdelijk klimt. Piloot geeft de remmen hierna weer vrij, waardoor scherm aanduikt. Reactie hierop van piloot is wederom flairen, weer gaat het scherm een beetje omhoog en geeft de piloot de remmen weer vrij. Later blijkt dat de piloot dit doet omdat hij niet van zo'n hoogte uit de lucht wil vallen. Na 2 of 3 pendels is de piloot tot boom hoogte aangekomen met het scherm. De linkertip raakt een boom en het scherm draait linksom weg en valt over een boom heen. Piloot komt bovenin de boom ernaast terecht en blijft stabiel hangen. Even later blijkt alles in orde met piloot. Na overleg de brandweer laten komen omdat de piloot op +/- 15 meter hoog hangt in een naaldboom met onderin dode takken. Brandweer heeft piloot uiteindelijk mbv een klimmer zelf (zonder borging!) naar beneden laten klimmen tot op een ladder van 7.1 meter die iets daar voor tegen de boom is gezet door de brandweer. De instructie 'stuur naar rechts (of links)' voordat de instructie 'landen' wordt gegeven blijft achterwege. Degene die instructie geeft verklaart dit wel te hebben besproken met piloot in geval tijdens het wegvliegen zou blijken dat de hoogte te gering is om alsnog over de bomen te vliegen: er zou dus besproken zijn dat de piloot in dat geval op de helling zou moeten landen.