gegevens
Datum ongeval
Tijdstip ongeval
Startmethode
Land vliegstek
Omschrijving letsel Bovenste lendewervel stabiel gebroken. Geen uitval. Algehele kneuzingen.
Omschrijving voorval Het ongeval vond plaats tijdens een liervlucht. De cursist/piloot vloog na het ontkoppelen enige snelle oefenbochten en daarna een paar snelle 360ers. Dat ging bijzonder goed. Daarna kreeg ze via de radio de aanwijzing om haar landingsindeling te gaan maken. Hierop vloog ze naar het afbouw gebied en begon linksom afbouwrondjes te vliegen (voor een linksom circuit, zoals vooraf besproken). Ook die rondjes werden met een redelijke omloopsnelheid gemaakt. Na twee rondjes kreeg de cursist/piloot de aanwijzing: “nu niet meer draaien” ze maakte daarop echter nog een bocht van 360 graden en eindigde laag boven de grond. Volgens haar eigen verklaring realiseerde ze zich toen dat het niet goed ging. Via de radio kreeg ze de aanwijzing: “je vliegt nu voor de wind; linksom draaien tegen de wind in”. Rechtuit vliegen zou geresulteerd hebben in een voordewindse boomlanding. De cursist/piloot heeft achteraf verklaard dat zij de aanwijzing linksom te draaien, niet heeft gehoord. Ze maakte echter toch een bocht van 90 graden naar links. In de bocht naar links naderde ze de grond tot op 3 a 4m. ze kreeg toen over de radio de aanwijzing: “Flare! Flare!”. Die aanwijzing werd niet opgevolgd. De cursist/piloot heeft achteraf verklaard dat zij ook die aanwijzing niet heeft gehoord. (De aanwijzing is wél door een hulpinstructeur via zijn radio gehoord; de gebruikte radio bleek bij de afhandeling van het ongeval zonder storing te werken). In ieder geval heeft de cursist/piloot voor ze de grond raakte niet meer geremd of ge-flared. Wel heeft ze bewust haar benen gestrekt omhoog gehouden, met de bedoeling om met de protector van het harnas de inpact op te vangen. Dat laatste is weliswaar gelukt, doch de landingssnelheid en de snelheid waarmee de grond geraakt werd, was hoog. Het harnas heeft in het weiland een duidelijk zichtbaar spoor van omstreeks 5 meter achter gelaten. Aanvankelijk was de cursist/piloot wel erg geschrokken, maar ernstige kwetsuren leken niet aanwezig. Toen de pijnklachten begonnen toe te nemen is alsnog een ambulance gewaarschuwd. Ook de ambulanceverpleegkundige meende aanvankelijk dat er niets beschadigd was en dat de cursist/piloot eigenlijk wel naar huis kon. Na enig overleg is ze toch door de ambulance naar de EHBO-post afgevoerd en daar alsnog naar het ziekenhuis doorverwezen.